Các thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi hứng chỉ Cambridge

Chúc mừng các thí sinh trong danh sách đạt thành tích cao trong kỳ thi chứng chỉ Cambridge

STT HỌ và TÊN GIỚI TÍNH ĐỊA CHỈ ĐiỆN THOẠI CẤP ĐỘ
1 Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 49 đường 2/4 , Vĩnh Phước, Nha Trang 058.3837808 STARTERS
2 Nguyễn Thành Phát Nam Số 4, Công Thành, Vĩnh Phương, Nha Trang 01216780546 STARTERS
3 Dương Minh Thông Nam 39 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Nha Trang 0983126400 STARTERS
4 Trần Nguyễn Phương Quỳnh Nữ C6, chung cư Hưng Phú, Nha Trang 01689934677 STARTERS
5 Phạm Hữu Trọng Nghĩa Nam 45a Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang 0982656722 STARTERS
6 Vũ Hoàng Trung Nam Tổ 20, Vĩnh Ngọc, Nha Trang 0968186357 STARTERS
7 Nguyễn Trường Bảo Nguyên Nam 33 Hồ Sĩ Dương, Vĩnh Hòa, Nha Trang 0972333133 STARTERS
8 Đỗ Hương Giang Nữ Lô 39, Tổ 20, Vĩnh Hải, Nha Trang 0913417500 STARTERS
9 Hoàng Lan Anh Nữ 29 Sỹ Hy Nhan, Vĩnh Hòa, Nha Trang 0983353781 STARTERS
10 Thân Trần Thái Châu Nữ 91 Lê Nghị, Vĩnh Hòa, Nha Trang 0905675135 MOVERS
11 Mai Phương Linh Nữ Tổ 1 Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Nha Trang 0983581579 MOVERS
12 Kiều Thu Trang Nữ 17b Dương Vân Nga, Vĩnh Hải, Nha Trang 0905202991 MOVERS
13 Nguyễn Phan Tiểu Minh Nữ Tổ 9, Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang 01692658697 MOVERS
14 Ngô Bảo Trâm Nữ 1 Quãng Đức, Vĩnh Hòa, Nha Trang 058.3834127 MOVERS
15 Phan Triệu Vy Nữ 88 Hòn Sện, Vĩnh Hòa, Nha Trang 0986006132 MOVERS
16 Phan Bảo Ngọc Nữ 88 Hòn Sện, Vĩnh Hòa, Nha Trang 01692377557 MOVERS
17 Trần Xuân Khang Nam 161/5 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Nha Trang 0974315551 MOVERS
18 Trần Hoàng Ngân Nữ 164 đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang 0905256402 MOVERS
19 Đoàn Quang Huy Nam 33 Nguyễn Biểu B1, Vĩnh Hải, Nha Trang 0905464846 MOVERS
20 Lưu Tổ Hoàng Nam P18-101 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hòa, Nha Trang 0978334546 MOVERS
21 Nguyễn Viết Duy Nam 24 Hoàng Trinh, Vĩnh Hải, Nha Trang 0905456103 MOVERS
22 Cù Trung Kiên Nam Tổ 1 Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Nha Trang 0935033308 KET

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02583.544.179